د vpn | خرید وی پی ان | خرید کریو | kerio | ساکس

اکانت تست kerio ...
آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
Kerio Service
1m
سرویس کریو یک ماهه
قابلیت اتصال به 10 سرور
سرویس تک کاربره
5000 تومان
خرید آنلاین
Socks Service
1m
سرویس ساکس یک ماهه
قابلیت اتصال به 7 سرور
سرویس تک کاربره
5000 تومان
خرید آنلاین
PM9 Service
1m
سرویس پی ام 9 یک ماهه
قابلیت اتصال به 5 سرور
سرویس تک کاربره
5000 تومان
خرید آنلاین
Tunnel Service
1m
سرویس تانل پلاس یک ماهه
قابلیت اتصال به 8 سرور
سرویس تک کاربره
5000 تومان
خرید آنلاین
کد سرویس Super Kerio K1 Super Kerio K2 Super Kerio K3 Super Kerio K4 Super Kerio K5 Super Kerio K6
نوع سرویس سوپر کریو سوپر کریو سوپر کریو سوپر کریو سوپر کریو سوپر کریو
اعتبار یک ماه دو ماه سه ماه شش ماه نه ماه یک سال
هدیه پنج روز ده روز بیست روز سی روز چهل روز شصت روز
تعداد سرورها اتصال به 10 سرور اتصال به 10 سرور اتصال به 10 سرور اتصال به 10 سرور اتصال به 10 سرور اتصال به 10 سرور
پشتیبانی 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365
قیمت (تومان) 5,000 12,000 18,000 25,000 30,000 35,000
خرید آنلاین
کد سرویس Tunnel+ T1 Tunnel+ T2 Tunnel+ T3 Tunnel+ T4 Tunnel+ T5 Tunnel+ T6
نوع سرویس تانل پلاس تانل پلاس تانل پلاس تانل پلاس تانل پلاس تانل پلاس
اعتبار یک ماه دو ماه سه ماه شش ماه نه ماه یک سال
هدیه پنج روز ده روز بیست روز سی روز چهل روز شصت روز
تعداد سرورها اتصال به 8 سرور اتصال به 8 سرور اتصال به 8 سرور اتصال به 8 سرور اتصال به 8 سرور اتصال به 8 سرور
پشتیبانی 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365
قیمت (تومان) 5,000 12,000 18,000 25,000 30,000 35,000
خرید آنلاین
کد سرویس Pm9 P1 Pm9 P2 Pm9 P3 Pm9 P4 Pm9 P5 Pm9 P6
نوع سرویس پی ام 9 پی ام 9 پی ام 9 پی ام 9 پی ام 9 پی ام 9
اعتبار یک ماه دو ماه سه ماه شش ماه نه ماه یک سال
هدیه پنج روز ده روز بیست روز سی روز چهل روز شصت روز
تعداد سرورها اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور اتصال به 5 سرور
پشتیبانی 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365
قیمت (تومان) 5,500 12,000 18,000 25,000 30,000 35,000
خرید آنلاین
کد سرویس Socks/Https S1 Socks/Https S2 Socks/Https S3 Socks/Https S4 Socks/Https S5 Socks/Https S5
نوع سرویس سوپر کریو سوپر کریو سوپر کریو سوپر کریو سوپر کریو سوپر کریو
اعتبار یک ماه دو ماه سه ماه شش ماه نه ماه یک سال
هدیه پنج روز ده روز بیست روز سی روز چهل روز شصت روز
تعداد سرورها اتصال به 7 سرور اتصال به7 سرور اتصال به 7 سرور اتصال به 7 سرور اتصال به 7 سرور اتصال به 7 سرور
پشتیبانی 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365 24x7x365
قیمت (تومان) 5,000 12,000 18,000 25,000 30,000 35,000
خرید آنلاین